Mjällby AIF strategi för spelare 13 till 15 år från 2025

Mjällby AIF kommer från och med 2025 förändra den strategi kring spelarutbildning som berör föreningens spelare 13 till 15 år. Strategin bygger på att kunna ge ännu bättre förutsättningar till att bli elitfotbollsspelare för de spelarna som just nu är längst fram i utvecklingen, men även behålla den bredd- och basverksamhet som finns för att alla skall kunna fortsätta spela fotboll i Mjällby AIF fram till 15 års ålder.

Från och med 2025 kommer Mjällby AIF därför starta ett akademispår för spelare 13–15 år. Ett lag i respektive åldersgrupp och till dessa grupper erbjuds de bästa spelarna inom föreningens upptagningsområde en plats (internt och externt). De spelare som tillhör MAIF Ungdom och inte tar en plats i akademiverksamheten fortsätts erbjudas en plats i föreningens BAS-verksamhet, som kan likställas med den verksamheten som MAIF Ungdom driver idag.

Då spelare utvecklas olika i dessa åldrar kommer akademigrupperna inte att låsas. Möjligheten för BAS-verksamhetens spelare att både stimulansträna och permanent flyttas till akademiverksamheten kommer finnas löpande.

Grunden till förändringen ligger i ständig förbättring. Utifrån den omvärldsanalys som gjorts internt har flera argument tagits fram för förändringen. Jämförelsevis med andra klubbar har vi historiskt lagt små resurser för berörda åldersgrupper. Mjällby AIF kommer investera ytterligare resurser för åldersgrupperna 13-15 år och därmed erbjuda en än mer kvalitativ utbildning för dem spelare som just nu ligger längst fram i sin utveckling. Syftet är att fler spelare från Mjällby AIF och regionen ska ta plats i vårt P16-lag och sedermera ta sig in i A-laget.

Akademiverksamheten 13-15 år kommer bedrivas av en eller flera anställda tränare. BAS-verksamheten kommer fortsatt drivas av ideella ledare, likt dagens verksamhet.

Upptagningsområdet för akademi 13-15 år är Sölvesborg, Bromölla, Karlshamn, Olofström och Kristianstad. Uttagningsprocessen för akademilagen sker löpande varje år.

Processen och den nya strategiplanen kring akademin 13-15 år har pågått under större delen av 2023. Strategin har diskuterats, reviderats och godkänts av såväl strategigruppen som styrelsen. Även dialog med närliggande samarbetsklubbar och samtliga föräldrar- och spelargrupper internt har gjorts.

I samband med strategiförändring kommer även de träningsavgifter som finns i Akademi- och basverksamheten idag att revideras för att ligga i linje med den kvalité som erbjuds för att utbildas i Mjällby AIF.

För ytterligare frågor:

Herman Ottosson               Utvecklingschef Mjällby AIF                          0708120816

Jacob Lennartsson             Klubbchef Mjällby AIF                                  0702432202