Nej till VAR

,

Mjällby AIF:s årsmötesbeslut gäller fortsatt – föreningen arbetar aktivt för att motverka införandet av VAR i svensk fotboll.

Med bakgrund av att frågan blivit en stor del av media senaste tiden och många frågor uppkommit vill Mjällby AIF vara tydliga.

Under årsmötet 2022 behandlades en motion från ett antal medlemmar angående att föreningen Mjällby AIF aktivt skulle arbeta för att motverka införandet av VAR i svensk fotboll. En motion som föreningens styrelse och klubbledning gav bifall och med bred marginal även röstades igenom på årsmötet.

För föreningen är medlemmarna otroligt viktiga och betydelsefulla och i denna fråga kommer styrelse och klubbledning fortsatt arbeta på medlemmarnas uppdrag och därmed aktivt arbeta för att motverka införandet av VAR i svensk fotboll.

Det betyder även att Mjällby AIF inte kommer ändra detta beslut så länge medlemmarna inte röster igenom något annat.

Uttalande från Mjällby AIF:s styrelse under årsmötet 2022 angående motionen om att aktivt motverka införandet av VAR i svensk fotboll:

  • Det pågår ett utredningsarbete gällande VAR-frågan i Sverige där bl a Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollsförbundet deltar. Detta arbete är ännu inte avslutat och det finns därför inga slutsatser fastställda och heller inget konkret förslag att ta ställning till. Vi tycker dock att dagens VAR-system och tillämpningen av detsamma inte är bra för fotbollen som helhet. Det finns självklart en del positiva saker med VAR men det finns med nuvarande utformning tyvärr många negativa effekter också. När vi då gör en helhetsbedömning av dagens utformning & tillämpning av VAR tycker vi inte att det är bra för fotbollen som helhet och vi föreslår därför stämman att bifalla den inkomna motionen. Detta betyder inte att styrelsen är främmande för införande av VAR i framtiden om utformning & tillämpning förbättras alternativt att omvärldsförändringar gör att det finns andra motiv att införa VAR.